MIŠKAŘÍKOVÁ, Andrea. Prevence a zvládání pracovních konfliktů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33687. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Emilie Franková.
Uložit do Citace PRO