ŠARŠONOVÁ, Michaela. Studie zaměstnanosti v atletických klubech města Brna [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33704. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Blahutková.
Uložit do Citace PRO