GAJDOŠOVÁ, Martina. Posouzení informačního systému organizace AIESEC Slovensko a návrh změn [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33706. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Bernard Neuwirth.

Uložit do Citace PRO