TESAŘ, Michal. Návrh uspořádaní pracovišť ve společnosti Alu - color spol. s r.o [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33712. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimír Bartošek.
Uložit do Citace PRO