STUCHLÍKOVÁ, Klára. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33716. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.
Uložit do Citace PRO