HANZELKA, Miroslav. Fázové diagramy směsí aprotických rozpouštědel a elektrolytů [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33728. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Josef Máca.

Uložit do Citace PRO