CHLADNÝ, Jiří. Podnikatelský plán na založení malého podniku [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33732. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jan Rosenberg.
Uložit do Citace PRO