MAJER, Luděk. Implementace Project Management Office [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33736. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Radek Doskočil.
Uložit do Citace PRO