JEČMÍNKOVÁ, Michaela. Využití regulačních diagramů pro kontrolu jakosti [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33742. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Kropáč.
Uložit do Citace PRO