NĚMEC, Pavel. Daňové ráje [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33758. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Kopřiva.
Uložit do Citace PRO