HALMAZŇA, Jiří. Mechanické a strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny vyztužené keramickými vlákny [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33762. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Josef Zapletal.

Uložit do Citace PRO