HLAVNIČKA, Jiří. Struktura a vlastnosti hořčíkových slitin Mg-Ca-Zn [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33780. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Pavel Doležal.
Uložit do Citace PRO