DOSTÁL, Marek. Hledání nejkratší cesty pomocí mravenčích kolonií - Java implementace [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33781. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Radomil Matoušek.

Uložit do Citace PRO