CHMELKA, Tomáš. Analýza ekonomických ukazatelů obchodní společnosti pomocí statistických metod [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33784. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO