KOTÍKOVÁ, Martina. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33793. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Romana Čižinská.

Uložit do Citace PRO