KOBELKOVÁ, Adéla. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení současného stavu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33794. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marek Zinecker.
Uložit do Citace PRO