SEKERKA, Lukáš. Investiční záměr – nákup služebních vozů ve firmě Mann+Hummel (CZ), s.r.o [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33797. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.
Uložit do Citace PRO