KRČMÁŘ, Josef. Návrh síťové infrastruktury pro novostavbu rodinného domu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33817. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Viktor Ondrák.
Uložit do Citace PRO