ŠTETINA, Jakub. Simulační posouzení možností tlumení osy X těžkého obráběcího stroje [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33820. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Tomáš Březina.

Uložit do Citace PRO