FALTUSOVÁ, Denisa. Srovnání daně z nemovitostí ve vybraných státech EU s dopadem na Českou republiku [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33822. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Pavel Svirák.
Uložit do Citace PRO