MARTENSOVÁ, Silvie. Podnikatelský záměr rozvoje firmy [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33831. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Ondřej Žižlavský.

Uložit do Citace PRO