MACHÁTOVÁ, Miroslava. Zhodnocení rizik obchodování na mezinárodních trzích [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33838. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Iveta Šimberová.

Uložit do Citace PRO