CSIKÓS, Tomáš. Elektronický luxmetr připojitelný přes USB [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33840. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ivo Lattenberg.

Uložit do Citace PRO