KOBLISCHKA, Vítězslav. Měření diverzitního vysílání ve standardu DVB-T2 [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33842. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ladislav Polák.
Uložit do Citace PRO