HLAVNIČKA, Radek. Únavové vlastnosti ultrajemnozrnných Mg slitin [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33844. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Libor Pantělejev.
Uložit do Citace PRO