PAVLIŠINOVÁ, Šárka. Optimalizace řízení logistických procesů v Bosch Diesel, s. r. o [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33847. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimír Bartošek.

Uložit do Citace PRO