HANZLÍK, Václav. Technologie a metody dokončování rovinných ploch [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3387. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Oskar Zemčík.
Uložit do Citace PRO