LEPEŇ, Róbert. Návrh na zvýšení efektivnosti práce v dané firmě s použitím VB [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33873. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.

Uložit do Citace PRO