ŠŤASTNÝ, David. Motivační systém zaměstnanců ve společnosti LETIŠTĚ BRNO a.s [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33899. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Petr Novák.
Uložit do Citace PRO