STAŇKOVÁ, Svatava. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3391. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Ivo Boháč.

Uložit do Citace PRO