ŠUSTEK, Štěpán. Návrh rozšíření spektrometru pro měření absolutní odrazivosti [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33915. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jakub Klus.
Uložit do Citace PRO