LANČARIČOVÁ, Katarína. Ocenění podniku s promítnutím rizika do diskontní sazby [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33918. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Lucie Mašterová.
Uložit do Citace PRO