LUDWIG, Jakub. Tajmlajn.cz - webová služba pro plánování dosažení cíle a předcházení rizik [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33922. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Igor Szőke.
Uložit do Citace PRO