ŠEDIVÝ, Roman. Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatele inventárního systému [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33926. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Petr Dostál.
Uložit do Citace PRO