MAŇKA, Tadeáš. Srovnání zobrazovacích možností transmisního a rastrovacího elektronového mikroskopu [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33927. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jakub Zlámal.

Uložit do Citace PRO