PERNICOVÁ, Aneta. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33930. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Kristína Sághy Estélyi.

Uložit do Citace PRO