VANÁČ, Ondřej. Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím analýzy bodu zvratu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33932. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Stanislav Škapa.

Uložit do Citace PRO