BOSÁK, Tomáš. Optimalizace rozvoje organizační struktury vybraného sportovního klubu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33940. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Václav Kotrbáček.
Uložit do Citace PRO