NOVÁK, Matyáš. Světelný zdroj s luminiscenční diodou [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33961. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jaroslav Boušek.
Uložit do Citace PRO