ZAJAC, Matej. Návrh internetových stránek [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33980. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Dagmar Řešetková.

Uložit do Citace PRO