BARTOLŠIC, Roman. Marketingový mix společnosti PBK BM s.r.o [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33983. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jitka Veselá.
Uložit do Citace PRO