JELÍNEK, Michal. Návrh optovláknového senzorového systému pro měření změn délky [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33995. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Břetislav Mikel.

Uložit do Citace PRO