STIBŮREK, Ondřej. Marketingová komunikace nové sociální sítě [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34006. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Ludmila Navrátilová.
Uložit do Citace PRO