KUNDRAČÍK, Roman. Analýza byznys slovníku a návrh řešení v Home Credit International [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34009. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO