ŠŤASTNÁ, Štěpánka. Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v ČR a v Belgii [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34024. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Brychta.
Uložit do Citace PRO