SEDLÁK, Vít. Vztah rychlosti jízdy vozidla a následků dopravních nehod [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34025. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marek Semela.

Uložit do Citace PRO