ČADOVÁ, Michaela. Analýza a návrh změn systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybraném podniku [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34040. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Markéta Kruntorádová.
Uložit do Citace PRO