BRZOBOHATÝ, Radek. Technologie spojování ocelových plechů tvářením [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34043. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Milan Dvořák.
Uložit do Citace PRO