VALIGURA, Radim. Vytvoření agentury pro rozvoj profesionálního tenisu v České republice [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3405. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Petr Němeček.
Uložit do Citace PRO