ZACHOVALOVÁ, Lenka. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34055. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Lucie Mašterová.
Uložit do Citace PRO